Način delovanja testa NEXT+

NEXT+ je test nove generacije za določanje specifičnih IgE protiteles pri psih in mačkah z inovativno tehnologijo:

 1. Tri monoklonska protitelesa pridobljena iz rekombinantnega IgE
 • Edinstvena monoklonska protitelesa, ki zaznajo specifična IgE mesta
 • Razvita iz pasjih rekombinantnih IgE
 • Brez navzkrižnih reakcij z drugimi imunoglobulini kot IgG
 • 100% specifičnost in odlična občutljivost
 • Manj korakov pri laboratorijski analizi zmanjša možnost napak
 1. Delno sintetični CCD blokerji nove generacije
 • Prvi test s CCD blokerji nove generacije
 • Zelo specifična blokada CCD molekul
 • Brez vpliva na katerikoli testiran alergen
 1. Odlična natančnost in ponovljivost
 • Najboljša ponovljivost znotraj testa in med testi v razredu
 • Dnevna kalibracijska krivulja odstrani variabilnost

kaj so determinante reaktivnih ogljikovih hidratov (CCD)?

Večina beljakovin povezanih z alergijskimi obolenji so glikoproteini, kar pomeni, da imajo v svojo strukturo vključene ogljikove hidrate. Nekateri med temi ogljikovimi hidrati (zlasti 3 tipi) so sposobni sami izzvati imunski odgovor, kar ima za posledico tvorbo specifičnih IgE protiteles proti njim.

CCD molekule so prisotne zlasti v alergenih rastlinskega izvora, kot so pelodi in hrana rastlinskega izvora. Dokazano je bilo, da so CCD pomemben del fenomena navzkrižne reaktivnosti med različnimi vrstami rastlin, celo filogenetsko nesorodnih. Do tega prihaja zaradi evolucijske ohranjenosti molekul CCD, ki se smatrajo kot najpogostejše alergene strukture v naravi.

Ugotovljeno je bilo, da ima 30% ljudi specifična IgE protitelesa proti molekulam CCD, kar v največji meri pripisujejo njihovi razširjenosti. Enak odstotek je bil ugotovljen tudi pri psih in mačkah [Álvarez J et al, neobjavljeni podatki].

Pomembno je poudariti, da številne znanstvene publikacije upoštevajo prisotnost specifičnih IgE protiteles proti nepomembnim CCD pri obravnavi alergijskih pacientov. Pri psih je bilo nedavno dokazano, da pri pacientih z atopijskim dermatitisom, odstranitev IgE protiteles proti CCD molekulam iz seruma poveča korelacijo med in-vitro testom in kožnim testom. Posledično odstranitev IgE protiteles proti CCD poveča klinično specifičnost rezultatov in-vitro seroloških testov.

Na kakšen način v testu NEXT+ blokiramo CCD?

V testu NEXT+ je vpliv CCD molekul na rezultate in-vitro seroloških testov odpravljen. Nova generacija in-vitro testa eliminira pozitivne reakcije na CCD molekule, kar ima za posledico bolj specifične rezultate in pripravo imunoterapije v ustreznejši sestavi, ki še vedno ostaja edina etiološka terapija alergijskih obolenj.SLIKA CCD BLOKADA

Ponovljivost NEXT+ testa (znotraj testa, med testi) ustreza najvišjim standardom za serološke teste. Nov test vključuje analizo prisotnosti specifičnih IgE protiteles proti CCD molekulam. Posledično se pri CCD pozitivnih pacientih v postopku analize doda CCD BLOKER, ki je odgovoren za blokado vezave IgE protiteles proti CCD pri različnih alergenih okolja in hrane in s tem preprečitev pozitivnega signala. Zato rezultati novega testa ne vsebujejo IgE signalov proti CCD molekulam. Pri testu NEXT+ se za blokado ne uporabljajo reagent temveč inovativna tehnologija usmerjena le proti CCD molekulam. Blokerji ne vsebujejo proteinov prisotnih v katerem izmed testiranih alergenov, zato ni vpliva na dejanske alergene, temveč delujejo le tam kjer je to potrebno.

Zakaj NEXT + TEST IZBOORA

Test NEXT+ je s tem, ko je odstranil vpliv prisotnost IgE protiteles proti CCD, v testiranju alergijskih obolenj naredil velik korak naprej. Protitelesa proti CCD molekulam so prisotna pri velikem številu pacientov in ne vplivajo na klinične znake. Kakšen je postopek? Najprej z NEXT+ CCD testom zaznamo prisotnost IgE protiteles proti tem molekulam. V primeru, da je test pozitiven, se v postopku nadaljnega testiranja anti-CCD protitelesa blokirajo z uporabo zadnje generacije delno sintetičnih blokerjev. Ti blokirajo le protitelesa proti CCD in ne vplivajo na zaznavo testiranih alergenov. S tem preprečimo pozitivne rezultate, ki so posledica protiteles proti CCD, brez da bi vplivali na rezultate, ki so dejansko pomembni pri diagnozi.

Kaj so ostale novosti pri testu NEXT+?

Pri testu NEXT+ je bil uveden nov sistem detekcije monoklonalnih protiteles, ki poveča njegovo občutljivost.

Pozitivne in negativne kontrole so bile pri novem testu nadomeščene s kalibracijsko krivuljo, ki omogoča normalizacijo rezultatov in posledično poveča ponovljivost testa.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.