fbpx Preprečevanje bolezni - avtosomno recesivno dedovanje | DNA testi za vaše ljubljenčke
Skip to main content

Preprečevanje bolezni - avtosomno recesivno dedovanje

Glede na prisotnost mutacij živali razdelimo v tri skupine:

 

  • Obolele živali (mut/mut)- oba alela nosita mutacijo, bolezen je klinično izražena
  • Prenašalke (mut/wt)- eden izmed alelov nosi mutacijo, bolezen klinično ni izražena
  • Negativne živali (wt/wt)- mutacija ni prisotna, normalen genotip

 

Za vsako izmed skupin se z namenom izkoreninjenja bolezni uporabljajo različne strategije parjenja. Parjenju z obolelimi živalmi in prenašalkami se moramo izogibati. V primeru, da imamo žival s posebno vrednostjo, ki nosi mutacijo, jo lahko parimo le z zdravim/negativnim partnerjem. Ko obolelo žival parimo z zdravo/negativno, so vsi potomci prenašalci. Genetsko testiranje v tej generaciji ni potrebno (Slika 1). Ko žival prve generacije potomcev ponovno parimo z zdravo/negativno živaljo, dobimo potomce druge generacije, ki so v 50% brez mutacije (Slika 2). V primeru, da smo parili dva prenašalca, je 25% potomcev zdravih/negativnih (Slika 3). Drugo generacijo potomcev je potrebno genetsko testirati in samo živali brez mutacije se lahko uporabljajo za nadaljno vzrejo.

 

 

  Obolela žival

Negativna

žival

Alel mut mut
wt wt/mut (prenašalec) wt/mut (prenašalec)
wt wt/mut (prenašalec) wt/mut (prenašalec)

Slika 1

 

  Prenašalec

Negativna

žival

Alelle wt mut
wt wt/wt (negativen) wt/mut (prenašalec)
wt wt/wt (negativen) wt/mut (prenašalec)

Slika 2

 

  Prenašalec
Prenašalec Alelle wt mut
wt wt/wt (negativen) wt/mut (prenašalec)
mut wt/mut (prenašalec) mut/mut (obolel)

Slika 3