Pravila in pogoji uporabe

1. SPLOŠNE INFORMACIJE

S spletno trgovino www.eurovetgene.com (v nadaljevanju tudi »prodajalec«) upravlja podjetje EVG, molekularna diagnostika, d.o.o., Taborska ulica 8, 2000 Maribor, matična številka: 3697606000, davčna številka: SI94456470.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine www.eurovetgene.com, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med trgovino in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

2. UPORABNIKI

Z enkratno registracijo v spletno trgovino, ki se izvede ob procesu prvega nakupa, obiskovalec postane član spletne trgovine www.eurovetgene.com. Član spletne trgovine (v nadaljevanju tudi uporabnik) pridobi pravico do nakupa v spletni trgovini www.eurovetgene.com.

Ob registraciji člana v spletno trgovino www.eurovetgene.com pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo člana spletne trgovine nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.

3. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Spletna trgovina www.eurovetgene.com se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

  • podatke o podjetju (ime in sedež podjetja, matična številka),
  • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
  • bistvene lastnosti storitev,
  • dostopnost storitev (vse storitve, ki so v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopne v razumljivem roku),
  • cene, ki bodo jasno in nedvoumno določene,
  • način plačila in izpolnitve storitve,
  • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop
  • pojasnilo postopka s pritožbo.

4. PONUDBA STORITEV

Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba www.eurovetgene.com ažurira in spreminja pogosto in hitro. Cena v spletni trgovini www.eurovetgene.com je prikazana ob vsakem produktu. Prikazana je cena z DDV in cena brez DDV.

5. NAROČILO

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je v spletni trgovini www.eurovetgene.com sklenjena v trenutku, ko prodajalec kupca po e-pošti obvesti o uspešno oddanem naročilu. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

6. OBVEZNOSTI KUPCA

Kupec se obvezuje da bo zagotovil ustrezen vzorec in podatke, ki so potrebni za izpolnitev storitev po pogodbi. Neuporabni ali nepravilni rezultati, ki so posledica neustreznega vzorca in/ali nepravilnih podatkov, ne zagotavljajo pravice do nadomestnih storitev in storitev za odpravo napake.

Za naročila kjer laboratorij ugotovi, da z vzorci, ki jih je kupec zagotovil za analizo, storitve ne more opraviti v celoti pogodba velja tudi za delno opravljene storitve.

7. NAČINI PLAČILA

Spletna trgovina www.eurovetgene.com omogoča naslednje načine plačila:

z nakazilom na račun EVG, molekularna diagnostika, d.o.o. po ponudbi/predračunu s plačilom preko PayPal-a, ki podpira tudi uporabo kreditnih kartic

Pri plačilu s PayPal-om ali kreditno kartico preko spleta nas v primeru preklica naročila s stani uporabnika obvestite na [email protected] za kreditiranje kartice ali vračila kupnine.

8. IZDAJA RAČUNA

Prodajalec po opravljeni naročeni storitvi kupcu pošlje račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. V primeru, ko kupec izbere možnost za dostavo izvidov naročenega testiranja po pošti, se račun dostavi tudi v papirnati obliki skupaj z izvidi.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

9. CENE

Cene so podane ob vsakem artiklu v spletni trgovini. Ob vsakem artiklu je zapisana cena z DDV in cena brez DDV.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Kljub prizadevanju, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo prodajalec kupcu omogočil odstop od nakupa.

Redni popusti in promocijske kode se ne seštevajo. Natančnejše informacije o aktualnih popustih in pogojih njihove uporabe so podani na spletni strani prodajalca.

10. PROMOCIJSKA KODA

Promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu prek spletne trgovine www.eurovetgene.com in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo najdete na spletni strani prodajalca, na letakih, oglasih in drugih medijih.

Promocijsko kodo vpišete v zadnjem koraku nakupa v spletni trgovini. Vrednost promocijske kode se avtomatsko odšteje od zneska vašega nakupa. Znesek, ki ga je potrebno poravnati je viden v košarici po vnosu promocijske kode.

Promocijskih kod za popust ni možno menjati za gotovino.

11. POSTOPEK OBVEŠČANJA O NAKUPU

1. Naročilo

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po e-pošti, da je naročilo sprejeto. Registriranemu uporabniku so na spletni strani vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila. Prodajalec naročilo pregleda, preveri izvedljivost naročenih storitev in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Pri izvedbi storitev, ki jih prodajalec ne izvaja v lastnem laboratoriju, je prodajalec izključno vezan na izvedbo storitve s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj storitev izvede. Če dobavitelj prodajalca ne potrdi izvedljivosti naročenih storitev, lahko prodajalec naročilo kupca zavrne iz razloga, ker storitev ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi neizvedenih storitev.

2. Naročilo je izvedeno

Prodajalec bo o zaključku naročila kupca obvestil po elektronski pošti.

12. NAKUP ZA PRAVNE OSEBE

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da v koraku registracije izberete opcijo pravna oseba in vnesete podatke o podjetju.

13. PRAVICA DO ODSTOPA POTROŠNIKA OD POGODBE

Kupec ima pravico, da prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec se zaveda, da je potrebno, zaradi čim hitrejše izvedbe naročenih storitev, delo začeti takoj, ko vzorec prispe v laboratorij. Preklic naročila je zato mogoč le, dokler vzorec ne prispe k prodajalcu, o čemer prodajalec obvesti kupca. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: [email protected].

Za naročila preko spletne trgovine velja zakonska pravica za odpoved pogodbe v štirinajstih dneh. Kupec se strinja, da so naročila oddana preko www.eurovetgene.com storitve, ki so, kot jih definira zakon, bile izvedene po natančnih navodilih potrošnika in zato pravica do odpovedi pogodbe ne velja.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Vrne se le vplačani znesek.

14. ODGOVORNOST/GARANCIJA

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti storitev, rok dobave ali cena spremenijo in prodajalec ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe.

Kupec se zaveda, da lahko rezultati molekularno genetske analize vsebujejo napake, ki prodajalcu niso znane. Ne obstaja garancija, da so rezultati, ki jih je sporočilo podjetje EVG molekularna diagnostika d.o.o., pravilni. Če se taka napaka odkrije po tem, ko je bil kupec obveščen o rezultatih, bo, EVG molekularna diagnostika d.o.o. napako popravil in, ko je to potrebno, brezplačno izvedel ukrepe za odpravo napake. Če to ni mogoče, bo zagotovljena nadomestna storitev v vrednosti naročila z napako.

EVG molekularna diagnostika d.o.o. je odgovorna za škodo, ki izhaja iz rednega malomarnega kršenja pogodbenih obveznosti. Odgovornosti iz malomarnosti ni, če so kršene nebistvene pogodbene zaveze. Ta omejitev odgovornosti ne velja za škodo povzročeno z naklepom ali iz hude malomarnosti. Ta omejitev odgovornosti prav tako ne velja za škodo, ki ima za posledico poškodbo življenja, telesa ali zdravja, pod pogojem, da je EVG molekularna diagnostika d.o.o. odgovorna za kršitve obveznosti.

Odškodninski zahtevki, ki izhajajo iz kršitev dolžnosti in se nanašajo na storitve, kakor tudi zahtevki za poškodbe in zahtevki za povračilo stroškov zastarajo dvanajst mesecev po začetku veljavnosti pogodbe. To ne velja za odškodninske zahtevke za škodo zoper življenje in telo ali za odškodninske zahtevke zaradi malomarnosti, hude napake ali zlonamernega nerazkritja okvare.

Kupec je odgovoren prodajalcu za vso škodo, ki je posledica namerne ali malomarne oddaje napačnih ali nepopolnih naročil, vključno z nepravilnim ali nepopolnim posredovanjem podatkov in dokumentov.

15. ROK ZA IZVEDBO STORITEV, IZPADI IN OBVEŠČANJE O REZULTATIH

EVG molekularna diagnostika d.o.o. se bo po svojih najboljših močeh trudila izvesti storitev v standardnem oziroma dogovorjenem času. S strani prodajalca ne obstaja zaveza za upoštevanje specifičnih časovnih obdobij.

Prodajalec se ne zavezuje za izpolnitev naročila. Če je zaradi tehničnih razlogov za izpolnitev naročila potrebno več časa oziroma naročila ni mogoče izpolniti, bo prodajalec kupca o tem obvestil.

Zamude pri izpolnitvi naročila zaradi tehničnih razlogov ali neustreznega vzorca niso osnova za znižanje dogovorjene cene. Če izpolnitev naročila ni mogoča zaradi napake prodajalca, za že opravljeno delo prodajalec ne bo zahteval plačila vsa predplačila pa bodo vrnjena na tekoči račun kupca.

Če se prodajalec pogodbeno obveže, da bo rezultate naročenih storitev podal pisno, so veljavni le pisno podani rezultati. Ustne izjave in razlage zaposlenih so nezavezujoče. Prodajalec se lahko prosto odloča kako bo podal rezultate opravljenih analiz.

O rezultatih analize bo prodajalec obvestil le kupca ali njegovega pooblaščenega zastopnika. Za obveščanje se uporabljajo podatki, ki jih je kupec navedel v postopku registracije v spletni trgovini.

16. VARNOST

Prodajalec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. www.eurovetgene.com v te namene uporablja 256-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

17. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Prodajalec za nedoločen čas hrani naslednje podatke članov: podatke o naročniku (ime, priimek, klinika, naslov, e-poštni naslov, telefon), podatke o lastniku (ime, priimek, klinika, naslov, e-poštni naslov, telefon), podatke o veterinarju (ime, priimek, klinika, naslov, e-poštni naslov, telefon), podatke o živali (ime, spol, vrsta, pasma, številko mikročipa, številko rodovnika, številko tetovaže) čas in datum registracije in arhiv komunikacije z www.eurovetgene.com.

Prodajalec navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov), ostalo potrebno komunikacijo s članom in občasna promocijska sporočila prodajalca. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala možnost odjave od prejemanja oglasnih sporočil. Željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo prodajalec izrecno spoštoval.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

18. KONČNE DOLOČBE

Splošni pogoji veljajo od dneva objave in izničijo vse predhodne različice.

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav kupec podajalca kontaktira na telefonsko številko +386 (0)40 566 273 ali po e-pošti [email protected]. Pritožba se odda pisno prek e-poštnega naslova [email protected]. Prodajalec si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Pogodbeni odnos med prodajalcem in kupcem ureja izključno zakonodaja Republike Slovenije.

Vsi nerešeni spori se rešujejo na pristojnem sodišču v Mariboru, Slovenija.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.