Inzulinu podoben rastni faktor 1 (IGF-1)

Nivo IGF-1 je tesno povezan s količino izločanega rastnega hormon (GH), kar na omogoča, da s pomočjo IGF-1 lahko ocenimo status GH pri psih in mačkah.  IGF-1 je zelo stabilen, zato ob odvzemu vzorca ni potrebno slediti posebnemu protokolu. Test koncentracije IGF-1 pri psih in mačkah se lahko uporablja pri diagnozi hipofizne pritlikavosti, akromegalije in pri nadzorovanju ustreznosti diete. Ko pošiljamo vzorec za diagnozo hipofizne pritlikavosti je priporočljivo, da poleg vzorca pacienta pošljemo tudi vzorec katerega od sorodnikov pacienta, ki nam služi za primerjavo. To je še posebej pomembno, ko vzorčimo male in pritlikave pasme psov ter pri mačkah.

Vous semblez utiliser un navigateur obsolète qui ne supporte pas entièrement notre site ! Pour utiliser ce site de façon simple et agréable, utilisez l'un des navigateurs Internet suivants ou téléchargez la dernière version de votre navigateur actuel.