Reprodukcijska funkcija samcev

KRIPTOHIDNA / TESTIKULARNA FUNKCIJA

Testosteron

Testosteron lahko analiziramo v enem vzorcu v primeru, da sumimo na vključenost celega testisa. V primeru ostankov testisov ali nepopolne kastracije je bolje da uporabljamo hCG stimulacijski test.

hCG stimulacijski test

hCG stimulacijski test lahko uporabljamo za identifikacijo kriptohizma ali testikularne funkcije pri katerikoli vrsti. Opisan postopek lahko uporabimo kot smernico; za določitev primerne doze moramo upoštevati navodila za uporabo preparata, ki ga uporabljamo.

  1. Odvzamemo osnovni vzorec krvi.
  2. Injiciramo hCG i/v (Chorulon, Intervet) glede na vrsto:
   • Konji: 6000 IU
   • Psi: 200 – 500 IU
   • Mačke: 100 – 500 IU
  3. Odvzamemo drugi vzorec krvi 30 min do 2 uri kasneje.
  4. Čitljivo označimo oba vzorca in zahtevamo analizo testosterona.

Interpretacija

Živali, ki so bile uspešno kastrirane imajo nizko osnovno koncentracijo testosterona, po aplikaciji hCG pa kažejo le majhen odziv v nivoju testosterona ali pa tega sploh ni. Kriptohidne živali kažejo povišane bazalne vrednosti testosterona, nivo po aplikaciji hCG navadno naraste. Živali z normalno testikularno funkcijo naj bi imele osnovno koncentracijo testosterona v intervalu normalnih vrednosti in izrazile primerno povišanje testosterona po injiciranju hCG.

Estron sulfat (O-SO4) - Test za kriptohizem pri konjih (»Rig Test«)

»Rig« je angleški vedenjski izraz, ki se uporablja za opis kastriranih živali, ki nepričakovano izkazujejo samčje vedenje. Pravi »rig« je žival za katero je potrjeno, da je samčje vedenje posledica testikularnega tkiva. Lažen »rig« je žival za katero je potrjeno, da njeno samčje vedenje ni posledica testikularnega tkiva. Merjenje estron sulfata je samostojen test za razlikovanje med kriptohidom, pravim in lažnim »rig-om«. Estron sulfat je zelo natančen vendar kakršenkoli mejni rezultat zahteva dodatno potrditev z uporabo hCG stimulacijskega testa. Estron sulfata ne smemo uporabljati pri oslih in živalih mlajših od 3 let.

Opozorilo: Uporaba estron sulfatnega in hCG stimulacijskega testa se priporoča pri katerikoli živali, ki je vpletena v spore na sodišču.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.