Lokus K

Gen β-defensin 103 (CBD103) na lokusu K ima veliko vlogo pri uravnavanju nastanka barv. Njegov proteinski produkt se veže na Mc1r in s tem učinkuje na preklapljanje med pigmenti. Nedavno so ugotovili mutacijo gena CBD103 povezano s črno barvo kožuha pri veliko pasmah psov. Lokus K je dominanten nad lokusom A in tako določa ali bo pes izražalbarve določene z lokusom A. Izražanje lokusa K je odvisno od lokusa E. V primeru genotipa e/e na lokusu E, se lokus K ne izrazi (nima vpliva na barvo). Na lokusu K so opisani trije različni aleli z naslednjo hierarhijo dominance: KB (dominantna črna) > kbr (progasta) > ky (normalni).

Alel KB (dominantna črna) je alel za enakomerno obarvanje, ki je dominanten nad vsemi preostalimi aleli lokusa K (kbr, ky). Alel KB ima mutacijo, ki ne dopušča izražanja lokusa A, kar vodi v enobarvna pigmentirana območja kožuha. Ker je ta mutacija dominantna, je za zaviranje lokusa A dovolj le ena kopija tega alela. Pes z eno ali dvema kopijama alela KB bo izražal le osnovno barvo kožuha določeno z lokusoma B in E in ne bo izražal nobene barve določene z lokusom A.

Alel kbr je odgovoren za nastanek progavosti kožuha (angl. brindle). Alel kbr je mutacija, ki še vedno dopušča izražanje lokusa A (aguti), vendar povzroča progavost aguti vzorcev. Za progavost je značilna prisotnost prog eumelanina v območjih, ki so sicer v osnovi feomelaninskega izvora (svetlo do temno rumenorjave barve- angl. fawn). Barva eumelaninskih prog je odvisna od stanja lokusov B in D, ki vplivajo na barvo eumelanina. Alel kbr je v primerjavi z alelom KB recesiven, vendar dominanten nad alelom ky, zato mora imeti pes za izražanje prog kombinacijo alelov kbr/kbr ali kbr/ky.

Alel ky je normalen (angl. wild type) alel brez mutacije, ki nima nobenega učinka na izražanje barve in regulacijo v celoti prepušča lokusu A (aguti). Barvne različice so opisane v poglavju o lokusu A.

S trenutnimi genetskimi testi je mogoče določiti ali ima pes zapis za oba, en ali noben alel KB. Stanja recesivnih alelov (kbr in ky) ni mogoče določiti. Ker razlikovanje med aleloma kbr in ky ni mogoče, bomo recesivni alel poimenovali alel n. Tako z genetskim testom določimo le, ali pes lahko izraža aguti fenotip, ne pa tudi, če bo le-ta progast oziroma nosilec za progavost. Kljub temu se lahko prisotnost/odsotnost alela kbr ugotovi na podlagi testa za lokus K v kombinaciji s fenotipom staršev ter mladičev. Pri pasmah, kjer progasta barva ni prisotna, predstavlja genetski test lokusa K popolno analizo.

Genotip Opis
KB/KB: Homozigot za enakomerno obarvanje pigmentiranih predelov (dominantno črn alel); na vse svoje potomce bo prenesel alel KB; barve lokusa A in morebitna progavost nista izraženi.
KB/n: Heterozigot za enakomerno obarvanje pigmentiranih predelov (dominantno črn alel); na polovico svojih potomcev bo prenesel alel KB, barve lokusa A in morebitna progavost nista izraženi.
n/n: Alel KB (dominantno črn alel) ni prisoten, omogočeno je izražanje barv lokusa A; kožuh je lahko z ali brez prog.

 

Več o osnovah dedovanja barv kožuhov lahko preberete tukaj.

Vzorec: Polna kri odvzeta v EDTA (1,0 ml) ali bris ustne sluznice odvzet s sterilno ščetko. Podrobne informacije o vzorčenju lahko najdete tukaj.

Cena:

46,01 €

  • Naročite lahko brezplačen material za odvzem vzorca.
  • Za 1 žival je potreben 1 vzorec, tudi če naročite več testov.
  • Vzorce živali hranimo za možnost naročila dodatnih testov.
  • Nudimo strokovno pomoč pri razlagi rezultatov.
Primerno za pasme
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.